Support ticket

 

 

 

 

 

 

© - Consulex - 2006

Kompetencer

System udvikling (design, analyse):

Modeller, metodik:

Kompetencer - (Specificeret)

Objekt Orienteret analyse og design

OO, UML, J.s.P, Context, Flow

UML - Unified Modeling Language

Projektledelse, styring og estimering

samt metoder og principper

Livscyklusmodeller og fasemodeller

 • For-Analyse
 • Projektetablering
 • Analyse
 • Design
 • Konstruktion / Programmering
 • Implementering
 • Test
 • Revision

Proto-typing, RAD, Use-Cases, Risiko analyse, Bruger-interfaces

Dokumentation, rapportering

OO, UML samt øvrige metoder

Data-modellering og databaser

Relationelle DBMS'er, relationel mapping, E/R-diagrammering, SQL, normalisering, relationel algebra

Sekventielle databaser (fil-baserede)

Netværk

LAN

-  Topologier, design, hardware
-  Ethernet, Token-Ring
-  Routere: ADSL, firewalls
-  RAS: Modem (analog/ISDN,m.v.)
-  Software firewalls, udvalgte
- WLAN - (trådløst netværk)

Systemarkitekturer

Computere, hardware-teknologier, opbygning, PC'ere og øvrige gængse arkitekturer vedr. grl. opbygning

Sikkerhed

Kryptering, protokoller, program sikkerhed (vira, orme, bakterier, trojanske heste, "ondsindet software"), sikring af: IT-systemer, netværk, og admin. af sikring intern/ekstern, WLAN

Hardware/Software

Intel x86 PC-baserede systemer

 • Opsætning, konfiguration, installation, rep.
 • BIOS (Flashing, upgrade/downgrade,m.v.)
 • RAID (IBM eServer - ServeRAID)
 • bestykning m.v.

Operativ systemer:

Platform/teknologi:

Kompetencer - (overordnede)

Microsoft NT 4.0 Server / TerminalServ.

Installation, Konfiguration, Drift

Microsoft NT 4.0 WorkStation

Installation, Konfiguration, Drift

Microsoft 2000 Server / Terminal Server

Installation, Konfiguration, Drift, WTS

Microsoft Windows 2003 Server Std. - .Net

Installation, Konfiguration, Drift

Microsoft SQL 7.0 / SQL 2000 Server, 2005

Installation, Konfiguration, SQL-scripts, Backup, Restore, Accounts, all-round ...

Microsoft DOS, Win NT/98/2000/XP/(Vista)

Installation, Konfiguration, Drift, tilpasninger, utilities m.v.

Microsoft IIS, News, FTP

Linux - (Redhat 9)

Installation, konfig, Samba fil-server, MySQL, Web-Server, RPM-pakker

Anti-Virus:

-  Symantec/Norton Personal client(s)
-  Symantec Anti-Virus Corp. 7.6

Installation, konfigurering, optimering

Java-enablede Web-servere:

Tomcat/Apache Web-Server:
-  Install, konfig, deployment, WAR-filer

  Coucho Resin ver. 2.0.3 - 2.1.6:
  -  Install, konfig, deployment, WAR-filer

Teknologier:

Software/værktøj:

Kompetencer - (overordnede)

Internet / Intranet, Web

HTML generelt, forms, ASP, VBScript, CSS, POP3, IMAP, Java, JSP, Servlets, Applets, JavaBeans, RMI m.v.

XML, DTD

 

CORBA

 

Udviklings-miljø'er, værktøjer (IDE m.v.)

Miljø/teknologi:

Kompetencer - (overordnede)

Borland Delphi 3 Std. ,5 Enterprise,7 Pro
Borland Studio 2006 Enterprise
(Primært Delphi 2006)
CodeGear - Delphi for PHP

Udvikling/programmering generelt

Install og brug af komponenter, ActiveX, ocx, dll, Type Libraries, GUI, debug,

Borland JBuilder 6.0 Ent. - (Java)

Udvikling/programmering, GUI-designer, Borland native og Pure Java SDK

Kawa 5.0 Enterprise - (Java)

 

MS Visual Studio .NET

. NET Framework, dev. miljø'et

InstallShield Pro 6.3

 

InstallShield Express (Delphi)

 

TogetherSoft UML

 

Software, værktøjer i øvrigt

Software/værktøj:

Kompetencer - (overordnede)

Microsoft Office ´97/2000 Std. & Pro

Word, Excel, PowerPoint, Access, FrontPage, Outlook, Outlook Express

Symantec Ghost - 5.1c - 7.5 Corp., 2003, 9.0

Ghost, images, genetablering, ghost via HD-images, CD-R/RW, net mod Ghost fil-server

PowerQuest Vol Manager ver. 2.0

Partitionering - servere incl. data

PowerQuest PartitionMagic ver. 6,7,8

Partitionering - klienter incl. data

pcAnywhere ver. 9,2, 10.5

Generel fjern-styring af Servere, klienter

Adobe PhotoShop

 

Paint Shop Pro ver. 5, 7

 

Adobe Acrobat Reader/Distiller

 

Microsoft Visio Pro

 

MKS Source Integrity ver. (Win & Java)

Kilde-kode versionering, sandbox m.v.

Serv-U FTP Server

 

Vmware Server 1.x.x
Vmware WorkStation 4.0, 5.0, 5,5, 6,0 Beta
Vmware Virtual Center
Vmware Converter
Vmware Player
(Vmware ACE)

Install, brug, konfig, OS-emulering

PGP Personal 7.0.3

Kryptering, signatur, software-VPN

 

... samt en del øvrige applikationer og utilities til desktops og servere m.v.

© 2006 - Consulex IT-Consult